De inkoopfunctie

Purchase Result stelt met nadruk dat het verbeteren van inkoop en inkoopgerelateerde activiteiten niet alleen de inkoopafdeling aangaat maar de gehele organisatie. Nauwe betrokkenheid van de andere afdelingen bij het inrichten van de inkoopfunctie en/of specificeren van datgene wat ingekocht moet worden is van essentieel belang. De rol van de inkoopafdeling ligt vooral op het gebied van inkoop proceskennis, het inbrengen van onderhandelingsvaardigheden, het benutten van synergie binnen de organisatie of samenwerkingen met andere organisaties. Het spreekt voor zich dat aan het inrichten van de inkoopfunctie zowel strategische als tactische en operationele aspecten kleven. Bovengenoemde aspecten zijn ook van belang om de positie van inkoop binnen de organisatie te bepalen en te komen tot een goede mix van centrale en decentrale activiteiten.